Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

I fortsättningen betalas förmåner ut även till ett bankkonto i ett annat EU-lan

Social- och hälsovårdsministeriet
24.10.2013 10.33
Pressmeddelande -

Socialtrygghetsförmåner och ersättningar betalas i fortsättningen ut även till en förmånstagares bankkonto i ett annat EU-land. Tidigare har många förmåner endast betalats till finländska bankkonton. EU:s förordning om SEPA förutsätter dock att kontona i alla EU-länder godkänns. Förkortningen SEPA står för ett gemensamt eurobetalningsområde (Single European Payments Area). Bland annat bostadsbidrag, barnbidrag, arbetslöshetsförmåner, folkpension och sjukförsäkringsförmåner ska från och med början av november betalas till konton i EU-länder.

Regeringen föreslog torsdagen den 24 oktober att lagarna ska stadfästas. Republikens president ämnar godkänna lagarna på fredag. Lagarna träder i kraft den 1 november 2013.

Ytterligare information

regeringssekreterare Hanna Tossavainen, tfn 0295 163181, [email protected]På vår webbplats

Internationell social trygghet

Tillbaka till toppen