Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd slog fast att ett försök med servicesedlar inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2016 11.43
Pressmeddelande 88/2016

Ministerarbetsgruppen beslutade vid sitt möte den 7 juni 2016 att ett försök med servicesedlar som genomförs som en del av spetsprojektet Kundorienterad service, som SHM ansvarar för, ska inledas. Ansökningstiden för ansökan om statsunderstöd för projekten inleds vecka 25.

Försökets innehåll och mål

Försök i fråga om val av social- och hälsovårdscentral med befolkningsansvar och centralernas verksamhet genomförs i pilotprojekt utifrån gällande lagstiftning (bl.a. lagen om servicesedlar 569/2009 och klientavgiftslagen 734/1992). Pilotprojekten beviljas statsunderstödsfinansiering. Kriterierna för finansieringen utgörs av de mål enligt regeringsprogrammet som ställts för försöket samt av de riktlinjer som regeringen drar upp för den modell för valfrihet som provas.

Tillsammans med kommunaktörer planeras dessutom ett nytt sätt att använda servicesedlar i mun- och tandvårdstjänster som baserar sig på mer omfattande tjänstehelheter. Den skapade verksamhetsmodellen tas i bruk i kommunerna och samkommunerna 2017 - 2018.

Målet är klient- och patientorienterade verksamhetsprocesser som stöder egen aktivitet inom social- och hälsovården. Klienternas och patienternas erfarenheter och feedback beaktas vid utvecklandet och styrningen av tjänsterna. 

Tjänsteproducenten drar både funktionellt och ekonomiskt nytta av att förvaltningen effektiviseras, styrningen av tjänsterna förbättras och verksamhetsmodellerna inom tjänsterna reformeras.

Tjänsteproducenterna inom social- och hälsovården likställs. Små och medelstora företag och aktörer inom den tredje sektorn ges möjlighet att delta i tjänsteproduktionen.

Målet är att utveckla både en elektronisk tjänst där man kan söka och jämföra tjänsteproducenter och informationssystem som stöder valfriheten.

Genom en planmässig bedömning av försöket produceras information till stöd för genomförandet av valfrihetsmodellen.

Genomförandemodell och tidsplan för försöket

Ansökningstiden för ansökan om projektunderstöd inleds vecka 25 och de sökande ska lämna projektansökningarna senast den 31 augusti 2016. SHM fattar besluten om statsunderstöd i oktober 2016.

Försöket genomförs i projekt som leds av kommuner, samkommuner eller kommunkonsortier och i vilka tjänsteproducenter inom den privata och den tredje sektorn deltar. För projekten fastställs sådana mål och specialvillkor enligt regeringens riktlinjer om valfrihet som alla projekt ska uppfylla. Försökets innehåll och kriterier preciseras ännu efter att ansökan har inletts, när regeringen drar upp riktlinjer för valfrihetsmodellen. Med dem som ansökt om att få delta i försöket försäkrar man sig om att projektplanerna uppfyller kriterierna för understödet.

Ytterligare information

Minna Saario, projektchef, tfn 029 516 3146, [email protected]

Tillbaka till toppen