Hoppa till innehåll
Media

Hemvårdsförsöket ger bättre social- och hälsovårdstjänster för äldre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2004 12.50
Pressmeddelande -

Socialvårdslagen och folkhälsolagen ändras temporärt. Ändringen gör det möjligt för kommunerna att göra försök med att sammanslå hemservicen och hemsjukvården till ett nytt uppgiftsområde, dvs. hemvård. Hemvården kan skötas av ett enda kollegialt organ, t.ex. socialnämnden, hälsovårdsnämnden eller en ny nämnd som bildas för skötseln av social- och hälsovårdstjänster för äldre. Regeringen föreslog torsdagen den 30 december att ändringen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringen på torsdag.

Försöket med hemvården effektiverar funktionerna och förbättrar servicen. Även om försöket centralt fokuserar på tjänster för äldre kan det gälla också andra klientgrupper som erbjuds tjänster i hemmet, t.ex. handikappade och långtidssjuka.

Social- och hälsovårdsministeriet godkänner på ansökan de kommuner som deltar i försöket. En förutsättning för godkännande är att försöket förbättrar samordningen av social- och hälsovårdstjänster för de klienter som omfattas, utan att försöket medför betydande olägenheter för social- och hälsovårdsservicen som helhet. Försöket är avsett för sådana kommuner där man inte ansett det vara ändamålsenligt att sammanföra uppgifter inom socialvården och folkhälsoarbetet i en enda nämnd eller där en sammanslagning inte är möjlig på grund av att uppgifter inom folkhälsarbetet handhas av en samkommun. Försöket gäller inte den specialiserade sjukvården.

Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2008.

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Viveca Arrhenius, tfn 09-160 741 35

Tillbaka till toppen