Hoppa till innehåll
Media

Hårdare tag mot dem som erbjuder tjänster och varor och gör sig skyldiga till diskriminering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2008 10.31
Pressmeddelande -

Statsrådet beslöt vid sin session torsdagen den 2 oktober 2008 att föreslå att Republikens president avlåter förslaget till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män till riksdagen. Syftet med propositionen är att effektivt genomföra rådets direktiv 2004/113/EG. Lagen skulle träda i kraft den 1 januari 2009.

Med förslaget vill regeringen förstärka de rättsliga påföljderna i jämställdhetslagen gällande personer som tillhandahåller tjänster och varor och gör sig skyldiga till diskriminering. Regeringen föreslår att jämställdhetslagens bestämmelser om gottgörelse och förbud mot motåtgärder ändras så att de också gäller dem som tillhandahåller varor och tjänster.

I och med ändringarna är det möjligt att genom effektiva påföljder ingripa mot diskriminering, i sista hand genom att väcka talan vid en domstol. Minimibeloppet på gottgörelse skulle vara 3 000 euro. Beloppet är ändå inte definitivt och beroende på omständigheterna kan skyldigheten att betala gottgörelse slopas.

Jämställdhetsombudsmannen ska också i fortsättningen med hjälp av anvisningar och råd försöka förhindra att brott mot jämställdhetslagen begås. Målet för direktivet är att säkra en enhetlig och hög nivå av skydd mot diskriminering.

Regeringen föreslår också att arbetsgivarens skyldighet att lämna utredning blir lika omfattande som före ändringen av jämställdhetslagen som trädde i kraft år 2005.

För mer information: överinspektör Pamela Sinclair, tfn (09) 160 74154

Tillbaka till toppen