Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Handlingsprogram för att hjälpa dem som upplevt familjevåld

Social- och hälsovårdsministeriet
4.3.2004 9.15
Pressmeddelande -

Inom Södra Finlands län utarbetas kommunala handlingsprogram för att effektivera det kommunala arbetet för att förebygga våld. I projektet deltar Borgå stad, Forssanejden (Forssa, Jokioinen, Humppila, Ypäjä och Tammela) och Vichtis kommun. Social- och hälsovårdsministeriet ordnade torsdagen den 4 mars ett seminarium om förebyggande av våld på lokalnivå.

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds ett riksomfattande handlingsprogram för att förebygga våld i närrelationer och inom familjen. Programutkastet är som bäst på remiss. Stakes genomförde handlingsprogrammets första fas 1998-2002. Under den första verksamhetsperioden utvecklade man det regionala arbetet mot våld genom att starta kommunala pilotprojekt, ordna utbildning och producera läromaterial. Ett långsiktigt utvecklingsarbete behövs för att öka arbetstagarnas yrkeskunskap och förbättra servicen.

Syftet med det nya handlingsprogrammet är att förbättra samhällets möjligheter att ingripa i familjevåld. Målet är att hjälpa och vårda både våldsoffret och våldsförövaren. Staten och kommunerna svarar för att såväl offren som förövarna får den service de behöver.För den offentliga servicen skapas praxis och arbetsmetoder med vilka man kan förebygga våldsamt beteende.

Ytterligare information: vid social- och hälsovårdsministeriet överinspektör Sari Karhinen, tfn (09) 160 737 75 och biträdande avdelningschef Riitta Viitala, tfn (09) 160 743 47, vid Södra Finlands län överinspektör Leena Ahti, tfn 040 705 47 91.

Tillbaka till toppen