Hoppa till innehåll
Media

Hälsa i all politik

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2007 7.30
Pressmeddelande -

Målet för regeringens politikprogram för hälsofrämjande är att förbättra befolkningens hälsotillstånd och att minska hälsoskillnaderna. Programmet fokuserar på förebyggande åtgärder och tidig intervention. Omsorgsminister Paula Risikko och programdirektör Maija Perho presenterade målsättningarna för politikprogrammet för hälsofrämjande i Helsingfors i dag den 7 september.

Enligt minister Risikko är den centrala målsättningen att framhäva ”Hälsa i all politik”-tänkesättet i all verksamhet och i allt beslutsfattande i samhället.

”Möjligheterna att inom ramen för social- och hälsovårdspolitiken och hälsoupplysningen främja befolkningens hälsa är mycket begränsade. Beslut som främjar hälsan behövs i samhällets alla sektorer och nivåer. Det väsentliga är att omfatta ett hälsofrämjande tänkesätt och en hälsofrämjande attityd inom förvaltningen och på olika nivåer av beslutsfattandet. Enbart på det sättet kan vi påverka befolkningens hälsa och minska på hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna”, poängterade Risikko.

Det hälsofrämjande arbetet kan också påverkas i samband med kommun- och servicestrukturreformen.

”I samband med arbetet med PARAS-projektet finns det skäl att förstärka hälsofrämjandet och lyfta fram det som en central del i kommunernas och samkommunernas strategier för välmående”, sade programdirektör Perho.

Förebyggande åtgärder klart billigare än sjukvård

Människan värderar hälsan högt och hälsan påverkar i allra högsta grad vår livskvalitet. Hälsa är också en konkurrensfaktor för Finland, eftersom välfärd och produktivitet går hand i hand.

Under den senaste tiden har de kraftigt ökade problemen förorsakade av övervikt och alkohol orsakat speciellt mycket bekymmer. Då det gäller övervikt skönjas en motsvarande trend också hos barn. En annan oroväckande trend är barnens dåliga fysiska kondition. Mentala problem är den största orsaken till arbetsoförmåga. Hälsoskillnaderna befolkningsgrupperna emellan har också blivit större.

Enbart vården av vuxendiabetes kostar samhället omkring 600 miljoner euro per år. Alkoholen förorsakar årligen helhetskostnader på upp till 4 miljarder euro. En lika stor räkning betalas för olycksfall i hemmet och på fritiden.

Enligt programdirektör Maija Perho kostar förebyggande åtgärder naturligtvis, men på längre sikt blir de klart billigare än vården av sjukdomar.

”En betydande del av olika problem och sjukdomar kan förebyggas med hjälp av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det väsentliga är att beslutsfattare och påverkare kan definiera de faktorer med vilka man kan påverka hälsoläget och hälsoskillnaderna genom nationella och lokala beslut”, påpekade Perho.

Förebyggande åtgärder och tidig intervention är nyckelord

Hälsofrämjande är en vidsträckt tväradministrativ verksamhet, i vilken statsförvaltningen, kommunerna, organisationer, näringslivet och människorna själva deltar.

”Politikprogrammet koncentrerar sig på åtgärder med vilka man kan förebygga att problem uppstår eller ingripa i ett tillräckligt tidigt skede då det gäller faktorer som hotar hälsan. Målet är att öka sådan kunskap och verksamhet som gör det lättare att göra hälsosamma val i vardagen”, sade programdirektör Perho.

I programmet fästs uppmärksamhet bland annat vid följande:

- utveckla hälsofrämjande strukturer och lagstiftning
- främja barn och ungas hälsa och välmående
- arbetsföras arbets- och funktionsduglighet samt välmående i arbetslivet
- främja den åldrande befolkningens hälsa och funktionsförmåga
- resursering och uppdelning av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
- motionens och kulturen betydelse för välmående
- en hälsosam fysisk miljö

För mer information: programdirektör Maija Perho, tfn (09) 160 72409, 050 443 0805. E-post: förnamn.efternamn(at)stm.fi

Programdirektör Perho om målsättningarna för politikprogrammet (på finska)

regeringen
Tillbaka till toppen