Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår ändringar i tobakslagen

Social- och hälsovårdsministeriet
20.10.2016 13.28 | Publicerad på svenska 20.10.2016 kl. 15.23
Pressmeddelande 174/2016

Regeringen föreslår ändringar i den tobakslag som trädde i kraft den 15 augusti 2016. Enligt förslaget ska förbuden mot försäljning och införsel av rökfria tobaksprodukter avgränsas till att gälla tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen i enlighet med ett beslut från Europeiska kommissionen.

Bestämmelserna om rökfria tobaksprodukter i den gällande tobakslagen motsvarar inte kommissionens genomförandebeslut, enligt vilket Finland har lagt fram tillräckliga motiveringar för nämnda förbud endast när det gäller tuggtobak och tobak för användning i näsan. Enligt förslaget ska inga särskilda begränsningar gälla för eventuella andra rökfria tobaksprodukter.

Regleringen av det riksomfattande tillsynsprogrammet för tobakslagen ska också förenklas så att det i tobakslagen inte längre föreskrivs om dess obligatoriska innehåll. Detta motsvarar en föreslagen ändring i hälsoskyddslagen. I tobakslagen föreslås också vissa andra ändringar, som huvudsakligen är tekniska till sin karaktär.

Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om ändringen till riksdagen torsdagen den 20 oktober. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2017.

Ytterligare information

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550

Kari Paaso, direktör, tfn. 0295 163 340,

Tillbaka till toppen