Hoppa till innehåll
Media

Genom indexhöjning av socialskyddsförmånerna tryggas betalningsförmågan hos låginkomsttagare under inflationen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.8.2022 12.09
Pressmeddelande
En pensionär som undersöker en tablett-dator

Den extra justeringen höjer största delen av de förmåner och belopp som är bundna till folkpensionsindex, bland annat folkpensioner, familjepensioner och garantipensioner som Folkpensionsanstalten betalar ut.

Justeringen höjer förmånerna enligt propositionen för tiden den 1 augusti–31 december 2022 samt studiepenningen för tiden den 1 augusti 2022–31 juli 2023.

Folkpensionsanstalten beaktar förmånernas nya belopp som inkomst när den fattar beslut om och justerar det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare från och med den 1 augusti 2022. Om kunden får sådana FPA-förmåner som får en extra höjning, kan bostadsbidragets belopp sjunka något vid nästa justering. I fråga om allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare behöver man dock inte ansöka om extra justering av bostadsbidraget på grund av andra höjningar av förmånerna.

Enskilda förmåner höjs med cirka 3,5 procent. Den fulla folkpensionen höjs med cirka 24 euro/mån, arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen med omkring 26 euro/mån, utkomststödets grunddel med cirka 18 euro/mån och studiepenningen för en myndig person som bor självständigt med cirka 14,50 euro/mån. De höjda förmånerna påverkar också varandra. Det slutliga beloppet av den höjning som en individ eller familj får varierar därför från fall till fall.

Propositionen påverkar inte de pensioner som är bundna till arbetspensionsindexet.

Förmåns- eller pensionstagarna behöver inte ansöka om justeringarna som görs på tjänstens vägnar.

Lagen trädde i kraft den 11 juli 2022.

Mer information: 

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (fr.o.m. 10.8.2022)
Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Joni Rehunen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Bilagor:

•    FPA:s meddelande om indexhöjningen 29.7.2022
•    Tabell: Förmånernas eurobelopp och inkomstgränser fr.o.m. 1.8.2022 (kela.fi)
•    Information om folkpensionsindex (kela.fi)
•    Stödbelopp 1.8.2022–31.12.2022 (lätt svenska, PDF-fil)
•    Extra indexhöjning i socialskyddsförmånerna 2022 (SHM:s pressmeddelande 8.7.2022)
•    Beslut på statsrådets webbplats (på finska)

Tillbaka till toppen