Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Full arbetslöshetsdagpenning för permitteringsdagarna för dem som gör förkortad

Social- och hälsovårdsministeriet
15.10.2009 10.55
Pressmeddelande -

En ändring föreslås i lagen om utkomstskydd för arbetslösa enligt vilken man skulle betala full arbetslöshetsersättning för permitteringsdagarna till en person som gör förkortad arbetsvecka. Enligt nuvarande lagstiftning får dessa personer jämkad arbetslöshetsdagpenning. Förslaget skulle gälla de arbetstagare vars arbetstid per vecka är förkortad med minst en dag.

Dessutom föreslår regeringen att en temporär lönesänkning av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker inte ska inverka sänkande på arbetstagaren inkomstrelaterade dagpenning, om han eller hon senare permitteras eller arbetsförhållandet upphör. Grunden för den inkomstrelaterade dagpenningen skulle härmed vara lönenivån före lönesänkningen.

Med de föreslagna ändringarna vill man underlätta företagens anpassning under recessionen samt förbättra de arbetstagares ställning som är föremål för anpassningsåtgärderna.

Antalet personer som på grund av permittering gjorde förkortad arbetsvecka var i augusti 2009 lite över 14 000. Största delen av dem arbetar inom metall-, maskin-, apparatur- och träindustrisektorerna.

Båda ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa skulle vara temporära. Bestämmelserna som gäller arbetslöshetsdagpenningen skulle tillämpas för permitteringar under år 2010. Bestämmelserna som anknyter till lönesänkningar skulle tillämpas då man fastslår den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lönerna under åren 2010-2011.

Regeringen beslöt om innehållet i propositionen torsdagen den 15 oktober. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen fredagen den 16 oktober. Lagarna träder i kraft 1.1.2010.

För mer information

Regeringsråd Esko Salo, tfn. 09 160 73180, fö[email protected]

 På vår webbplats

Arbetslöshetsskydd

Tillbaka till toppen