Hoppa till innehåll
Media

Förvaltningsreform vid FPA förstärker fullmäktiges övervakningsuppgift

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2007 12.54
Pressmeddelande -

Folkpensionsanstaltens (FPA) förvaltning förnyas. Efter reformen finns det som förr högst 10 medlemmar i FPA:s styrelse. FPA:s fullmäktige utnämner medlemmarna till styrelsen. Styrelsen består av medlemmar utanför FPA, generaldirektören och dennes ställföreträdare hör alltså inte längre till styrelsen. FPA:s styrelse fastställer i fortsättningen arbetsordningen. Tidigare hörde denna uppgift till fullmäktige.

I och med reformen svarar generaldirektören vid FPA för den strategiska planeringen, operativa ledningen och utvecklingen. Generaldirektören svarar också för föredragningen av ärenden för styrelsen och verkställandet av styrelsens beslut samt utarbetar en arbetsordning som styrelsen fastställer.

Regeringens föreslog lagen för stadfästande torsdagen den 20 december. Avsikten är att Republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen träder i kraft i början av år 2008.

För mer information: överdirektör Tarmo Pukkila, tfn (09) 160 73864 och regeringssekreterare Pia Jokinen, tfn (09) 160 73879

Tillbaka till toppen