Hoppa till innehåll
Media

Försöket med hemvård fortsätts nästkommande år

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 12.09
Pressmeddelande -

Det föreslås att det försök med hemvård som inleddes vid ingången av 2005 fortsätts till slutet av 2014. Avsikten är att försöket görs stadigvarande i samband med lagstiftningsarbetet som gäller ordnande, utveckling och övervakning av social- och hälsovården.

Försökslagen inom hemvården har bland annat underlättat samarbetet mellan aktörer inom social- och hälsovården. Verksamhetsenheten för hemvården har kunnat insamla uppgifter om klienter och patienter i ett register som är tillgängligt för alla arbetstagare inom hemvården.

De kommuner och samkommuner som redan deltar i försöket kan fortsätta användandet av sina klient- och patientregister som uppbyggdes för försöket i enlighet med försökslagarna. Om det sker kommunsammanslagningar under försökets gång kan den nya kommun som formas efter reformen tillämpa de bestämmerlser som gäller försöket. Enligt förslaget kan försöket med hemvård fortsättas också på de nya samarbetsområdena.

Regeringen beslöt om innehållet i lagförslaget torsdagen den 2 december. Republikens president har för avsikt att avlåta propositionen till riksdagen på fredagen.

Ytterligare uppgifter

Regeringsrådet Anne Koskela, tfn 09 160 74340Tillbaka till toppen