Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Försäljningstillståndsförfarandet för läkemedel ändras

Social- och hälsovårdsministeriet
3.11.2005 11.54
Pressmeddelande -

Bestämmelserna i läkemedelslagen om försäljningstillstånds- och registreringsförfarandet ändras. Försäljning av ett läkemedelspreparat förutsätter försäljningstillstånd och försäljning av traditionella växtbaserade preparat och homeopatiska preparat förutsätter registrering. Ändringarna gäller särskilt försäljningstillstånd för synonympreparat samt registrering av växtbaserade preparat och homeopatiska preparat. Efter ändringen gäller ett försäljningstillstånd och en registrering i fem år. Tillståndet och registreringen kan förnyas, varefter de gäller tills vidare. Med de nya bestämmelserna effektiveras verksamheten för läkemedelssäkerheten. Dessutom förbättras tillgången till information om biverkningar och Läkemedelsverkets rätt och möjligheter att få upplysningar.

Genom ändringen av läkemedelslagen verkställs Europeiska gemenskapens nya läkemedelsbestämmelser. Regeringen föreslog torsdagen den 3 november att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen avses träda i kraft den 7 november 2005.

Ytterligare information:
Regeringsrådet Pekka Järvinen, tfn 09-160 738 00

Tillbaka till toppen