Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om smittsamma sjukdomar ändrad

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2003 11.37
Pressmeddelande -

Statsrådet har ändrat förordningen om smittsamma sjukdomar.

Ändringen hänför sig till ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som träder i kraft den 1 januari 2004 och till de skyldigheter som följer av lagen. I den ändrade förordningen ingår noggrannare bestämmelser om innehållet i den anmälan som läkare, tandläkare och laboratorier skall göra om smittsam sjukdom.

Till förteckningen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar har fogats den nya varianten av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.

Till förordningen har också fogats en bestämmelse om att hälsovårdscentralerna skall för bekämpandet av smittsamma sjukdomar sörja för hälsorådgivning för personer som använder narkotika intravenöst och, enligt vad förebyggandet av smittsamma sjukdomar förutsätter, byta ut sprutor och andra redskap.

Enligt förordningen skall arbetsgivaren kräva en utredning om att arbetstagaren inte lider av salmonellos om arbetstagaren arbetar med mjölkhanteringsuppgifter på en mjölkproducerande gård, varifrån mjölken går till konsumtion utan pastörisering.

Tillbaka till toppen