Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om resurser för social- och hälsovården ändrad

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2004 13.02
Pressmeddelande -

Statsrådet har med förordning ändrat förordningen den 14 september 2005 om resurser för social- och hälsovården år 2005. Ändringarna grundar sig huvudsakligen på ändringen av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, som träder i kraft vid årsskiftet. Med den nya förordningen höjs de kalkylerade kostnader som används vid beräkningen av statsandelen samtidigt som kommunens självfinansieringsandel sänks.

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår år 2005 till uppskattningsvis 11 683 miljoner euro. De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp:

Socialvård:
0 - 6-åringar 4 565,92 euro
7 - 64-åringar 322,70 euro
65 -74-åringar 596,87 euro
75 - 84-åringar 3 646,02 euro
personer som fyllt 85 år 10 186,49 euro

Hälsovård:
0 - 6-åringar 559,76 euro
7 - 64-åringar 636,69 euro
65 - 74-åringar 1 508,69 euro
75 - 84-åringar 2 909,80 euro
personer som fyllt 85 år 5 051,62 euro.

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 406,81 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 37,14 euro. De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 275,31 euro per kommuninvånare.

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 525,44 euro per kommuninvånare.

Ändringarna höjer kommunernas statsandelar för år 2005.

Tillbaka till toppen