Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förberedelser för en eventuell patientsäkerhetslag

Social- och hälsovårdsministeriet
15.11.2007 10.30
Pressmeddelande -

Riksdagen godkände innehållet i patientsäkerhetslagen tisdagen den 13 november och behandlar godkännandet av lagen vid sin andra session fredagen den 16 november. Lagen skulle träda i kraft dagen efter att Republikens president stadfäster den.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt en verksamhetsmodell för hur personer skall förordnas till patientsäkerhetsarbete, ifall patientsäkerhetslagen träder i kraft. Modellen är avsedd för sjukvårdsdistrikten och länsstyrelserna.

Avsikten är att sjukvårdsdistrikten, kommunerna och samkommunerna tar till alla medel inom ramen för den bestående lagstiftningen för att trygga patientsäkerheten om en eventuell arbetskonflikt förverkligas. Personer kunde förordnas till patientsäkerhetsarbete endast vid sådana fall där andra metoder inte är tillräckliga för att trygga patienters liv eller förebygga bestående skador.

Ifall patientsäkerhetslagen träder i kraft kan sjukvårdsdistrikten ge en framställan till länsstyrelserna om antalet personer som behövs för patientsäkerhetsarbete. Sjukvårdsdistrikten måste ge Tehy rf:s lokala fackavdelning en möjlighet att ge ett utlåtande i saken. Utlåtandet måste ges utan dröjsmål. Med tanke påhelheten skulle det vara bäst ifall en representant för fackavdelningen är med vid alla stadier av beredningen. Det skulle också vara bra om sjukvårdsdistriktet och fackavdelningen är överens om uppgifterna, personerna som kan utföra uppgifterna och antalet personer.

På basis av sjukvårdsdistriktens framställningar måste länsstyrelserna ordna så att den som förordnas till patientsäkerhetsarbete hörs. Personen som skall höras har ett dygn på sig att meddela ifall han eller hon motsätter sig förordningen. Efter att tidsfristen har löpt ut måste länsstyrelsen ge en förordning till patientsäkerhetsarbete, ifall det inte finns ett hinder enligt patientsäkerhetslagen. Förordningen kan intensifieras med vite.

Åhörandet av vårdpersonalen och givandet av förordningen skall ske bevisligen. På grund av den brådskande tidtabellen borde länsstyrelserna och sjukvårdsdistrikten samarbeta då det gäller att höra personalen och tillkännage beslutet. Detta kunde exempelvis ske under vederbörandes arbetsskift.

Länsstyrelserna måste informera sjukvårdsdistrikten om de givna förordningarna. Ifall en person som har förordnats till patientsäkerhetsarbete inte kommer till arbetsplatsen måste sjukvårdsdistriktet informera länsstyrelsen om detta. Dessutom måste länsstyrelserna informera social- och hälsovårdsministeriet om hur många som har förordnats till patientsäkerhetsarbete och hur många som har vägrat, i varje sjukhus och sjukvårdsdistrikt.

Sjukvårdsdistrikten och länsstyrelserna kan preliminärt bereda förordning till patientsäkerhetsarbete redan före riksdagens andra session. Den egentliga förordningen kan ändå verkställas först då Republikens president har godkänt lagen.

För mer information: biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen, tfn (09) 160 73804, 050 5599 169, regeringsråd Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800. 050 563 8347

Tillbaka till toppen