Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förberedelser för arbetskonflikten inom hälsovården och informationen till be...

Social- och hälsovårdsministeriet
15.11.2007 10.30
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har gjort förberedelser inför en eventuell arbetskonflikt inom social- och hälsovården tillsammans med Rättsskyddscentralen för hälsovården (TEO), länsstyrelserna, sjukvårdsdistrikten och larmcentralerna. Som en del av förberedelserna har man också kommit överens om informationsansvaret.

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har huvudansvaret för informationen till befolkningen i det egna området. Ministeriet förutsätter att telefontjänster har tagits i bruk för befolkningens förfrågningar vid sjukhusen och hälsovårdscentralerna. Aktiv informering via webben är också viktig. Numren till sjukvårdsdistriktens informationstjänster finns på social- och hälsovårdsministeriets webbsida på adressen www.stm.fi>svenska>SHM om patientsäkerheten.

En nationell telefontjänst togs i bruk den 12 november. Rättsskyddscentralen för hälsovården (TEO) ansvarar för tjänsten som ger information och hälso- och sjukvårdens funktioner under en eventuell arbetskonflikt. Numren till den avgiftsfria tjänsten är 0800 02278 (svenska) och 0800 02277 (finska). Telefontjänsten är öppen vardagar klockan 10-18 och veckoslut klockan 12-16. Det går också att skicka meddelanden och förfrågningar till e-postadressen: [email protected].

Rättskyddscentralen för hälsovården (TEO) är en övervakningsmyndighet vars uppgift är att övervaka att patientsäkerheten inte riskeras allvarligt vid en hälsovårdsenhet under en eventuell arbetskonflikt. TEO ansvarar också för informationen som hänför sig till detta.

Länsstyrelsernas uppgift är att förmedla information om situationen i det egna området till social- och hälsovårdsministeriet, som i sin tur rapporterar om den nationella situationen. Ifall en arbetskonflikt bryter ut och man blir tvungen att ty sig till patientsäkerhetslagen, förordnar länsstyrelserna personer till patientsäkerhetsarbete och rapporterar om verkställandet av lagen i det egna området samt ansvarar om informationen som hänför sig till detta.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för den nationella informeringen och annan kommunikation i samarbete med statsrådets kansli och andra ministerier. SHM ansvarar också för den internationella kommunikationen tillsammans med utrikesministeriet.

Det allmänna nödnumret är inte ett informationsnummer för hälsovårdstjänster

En eventuell arbetskonflikt inom hälsovården inverkar inte på nödcentralernas verksamhet. Nödnumret 112 fungerar som normalt. Antalet förfrågningar om hälsovårdstjänster till nödnumret har ökat under de senaste veckorna. På grund av detta påminner Nödcentralverket att nödnumret finns till för brådskande nödsituationer. Nödcentralverket uppmanar att ringa till nödnumret enbart i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara. Nödcentralerna förenar inte telefonsamtal till sjukhusen och hälsovårdscentralernas informationsnummer.

För mer information: biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen, tfn (09) 160 73804, 050 5599 169, informationschef Taina Pieski, tfn (09) 160 73893, 050 535 1574, Nödcentralverket: branschsakkunnig Markku Saarinen, tfn 050 456 4103

Tillbaka till toppen