Hoppa till innehåll
Media

Förbättra arbetskarriären med hjälp av välbefinnande i arbetet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2010 9.00
Pressmeddelande -

Välbefinnande i arbetet är en viktig faktor då arbetslivet utvecklas. Närmare 300 arbetshälsoexperter och arbetsplatsrepresentanter samlades till ett seminarium för att diskutera den nyaste praxisen inom välbefinnande i arbetet i Uleåborg måndagen den 15 mars 2010.

"De traditionella sätten att granska framtiden på utmanas då välfärdstjänsterna förnyas och arbetskarriärerna förbättras. En förlängning är även möjlig genom förbättring - inte enbart genom ett politiskt beslut om att höja pensionsåldern", sade social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä vid seminariet.

En ny slags arbetskultur där arbetet och övriga livet är i balans hjälper till att orka längre i arbetslivet, enligt minister Hyssälä. "Välbefinnandet i arbetet bygger i sin helhet på ett välmående och balanserat liv", sade ministern.

Vid seminariet om arbetshälsa behandlades utvecklandet av arbetslivet ur många olika perspektiv. Arbetshälsoinstitutets representanter lyfte fram metoder för att utveckla arbetshälsan i en brytningstid och lönsamheten i att satsa på välbefinnandet i arbetet. Teknologidirektör Tuomo Alasoini från Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes talade om kvaliteten på och utvecklandet av arbetslivet. Dessutom ingick anföranden om företagshälsovårdens och rehabiliteringens roll som stöd för välbefinnandet i arbetet.

Seminariet om arbetshälsa är en del av en seminarieturnésom social- och hälsovårdsministeriets Forum för välbefinnande i arbetet arrangerar runt om i Finland. Seminariet i Uleåborg var det tredje av totalt tio. Under våren ordnas ännu seminarier i Kuopio och Villmanstrand.

Forum för välbefinnande i arbetet främjar arbetssäkerhet, företagshälsovård samt hantering av belastning i arbetet som ett nätverkssamarbete. Seminarierna om arbetshälsa arrangeras i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet.

För mer information överinspektör Ismo Suksi, SHM, tfn (09) 160 73134

På vår webbplats

  Forum för välbefinnande i arbetet

Työhyvinvoinnilla tulevaisuuteen -seminaarin ohjelma

Ministeri Hyssälä: Työhyvinvointi tukee työuria paremmiksi (pressmeddelande 15.3.2010)

 

Tillbaka till toppen