Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Folkpensionen höjs med 7 euro

Social- och hälsovårdsministeriet
16.9.2004 11.00
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att nivån på folkpensionen höjs med 7 euro från den 1 mars 2005. En lika stor nivåförhöjning föreslås i efterlevandepensionens kompletteringsbelopp, det särskilda stödet till invandrare, avträdelsestödets kompletteringsdel och generationsväxlingspensionens kompletteringsdel. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 16 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Till följd av nivåförhöjningen av folkpensionen stiger militärunderstödets grundunderstöd med 7 euro i månaden och maximibeloppet av det extra fronttillägget med 3,15 euro i månaden.

Nivåförhöjningen gäller cirka 670 000 folkpensionstagare. Som en samverkan mellan nivåförhöjningen och höjningen av pensionsinkomstavdraget kommer nettoinkomsterna att öka för uppskattningsvis över 900 000 pensionstagare år 2005.

Kostnadseffekten av nivåförhöjningen beräknas uppgå till sammanlagt cirka 56 miljoner euro, varav folkpensionsutgifternas andel utgör cirka 55 miljoner euro. Till följd av nivåförhöjningen stiger folkpensionsutgifterna med cirka 47,8 miljoner euro år 2005. Utgifterna för de övriga ovan nämnda förmånerna stiger med sammanlagt cirka 1 miljoner euro år 2005.

Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2005. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2005 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligare information:
Äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn 09-160 738 66

Tillbaka till toppen