Hoppa till innehåll
Media

Finländska krigsinvalider bosatta i Sverige får ersättning för hemservice

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2010 12.23
Pressmeddelande -

Från början av år 2011 får svårt handikappade finländska krigsinvalider som bor stadigvarande i Sverige ersättning för kostnader som orsakas av hemservice som kommunen ordnar och av annan socialservice som underlättar boende i hemmet  

Krigsinvalidens hemkommun ordnar servicen och debiterar en klientavgift för den i enlighet med svensk lagstiftning. Statskontoret ersätter de betalda klientavgifterna till krigsinvaliden utifrån kvitton som denne lämnar. 

I Sverige bor 113 svårt handikappade finländska krigsinvalider, av vilka en del behöver hemservice. Målet är att erbjuda de i Sverige bosatta svårt handikappade krigsinvaliderna en mer jämlik ställning med de krigsinvalider som är bosatta i Finland.

Regeringen föreslog torsdagen den 18 november att den lag som gäller ärendet stadfästs. Avsikten är att Republikens president stadfäster lagen på fredag.

Ytterligare uppgifter

Regeringsråd Riitta Kuusisto, tfn 09 160 74360
Regeringssekreterare Jaana Huhta, tfn 09 160 74132Tillbaka till toppen