Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finländarna som skadades i den spanska bussolyckan till hemlandet för eftervård

Social- och hälsovårdsministeriet
26.4.2008 6.42
Pressmeddelande -

SHM och HNS-samkommun informerar

På morgonen anlände 12 personer som skadades i bussolyckan i Spanien till Finland med Finnairs flyg. En patient vårdas fortfarande i Spanien. Alla som avled i olyckan har nu också transporterats till Finland.

Under flygningen utvärderades patienternas hälsotillstånd under ledning av medicinalgruppens ledare Ari Leppäniemi. Vårdpersonalen fattade också beslut om var patienterna skall placeras för eftervård och de transporterades till universitets- och centralsjukhusen på sina egna orter från flygplatsen.

”Jag vill framföra ett varmt tack för den ytterst goda vården som den finländska och spanska hälsovårdspersonalen och krisarbetarna har gett. Jag vill dessutom tacka all annan personal och de frivilliga som har hjälpt olycksoffren. Nu får offren vård och krishjälp i de finländska sjukhusen och på sina hemorter. Alla som var med i olyckan och de som har mist sina anhöriga behöver stöd och professionell krishjälp”, sade omsorgsminister Paula Risikko.

För mer information: Reijo Haapiainen, HUCS, direktör för operativa enheten, tfn 040 731 3339, omsorgsminister Paula Risikko, tfn 050 511 3107, Olli Haikala, överläkare, beredskapssekreterare, tfn 0400 748 709

Tillbaka till toppen