Hoppa till innehåll
Media

Finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå kan sökas i oktober – prioriteringarna för forskningen har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2020 15.06
Nyhet

I början av september trädde en ändring av socialvårdslagen i kraft. I och med ändringen får man forskningsfinansiering också för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Lagändringen stärker forskningens ställning inom socialvården och på så sätt effekterna av socialvårdens förfaranden.

Användningen av forskningsfinansiering har preciserats genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. De prioriteringar för forskningen i socialt arbete som fastställts för år 2020 är:

  • socialt arbete i systemet med förmåner och tjänster inom social- och hälsovården,
  • arbetsmetoder för socialt arbete,
  • effekterna av socialt arbete,
  • livssituationen och servicebehoven hos klienter som behöver särskilt stöd,
  • förutseende, förebyggande och strukturellt socialt arbete samt innovationer inom det sociala arbetet,
  • klienternas delaktighet och aktivitet i det sociala arbetet.

Ansökan om forskningsfinansiering öppnas i oktober 2020. Ansökningarna tas emot av social- och hälsovårdsministeriet, som fattar de slutliga besluten om finansieringen. Finansiering kan sökas av bl.a. universitet, yrkeshögskolor eller organisationer, förutsatt att ansökan uppfyller de vetenskapliga kriterierna för forskning på universitetsnivå. I budgeten för 2020 är anslaget för forskning i socialt arbete på universitetsnivå 4 miljoner euro.  

En nationell utvärderingsgrupp för forskning i socialt arbete kommer också att tillsättas i oktober. Den har till uppgift att lägga fram förslag till insatsområden och mål för forskningsverksamheten för följande år samt att följa och utvärdera genomförandet av de projekt som fått finansiering.

Ytterligare information:

Juha Luomala, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163 492, [email protected]

Tillbaka till toppen