Hoppa till innehåll
Media

Eija Pelkonen blir överdirektör för Fimea

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 11.45 | Publicerad på svenska 27.6.2018 kl. 11.46
Nyhet

Statsrådet har onsdagen den 27 juni utnämnt Eija Pelkonen till överdirektör för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Pelkonen tillträder posten den 1 oktober 2018. Tjänsteförhållandet är tidsbundet och varar fram till den 30 september 2023.

Pelkonen har sedan 2009 varit direktör för Fimeas avdelning för tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet. Dessförinnan arbetade hon från och med 2000 som enhetschef för Läkemedelsverkets inspektionsenhet. Våren 2017 skötte Pelkonen uppgiften vid Fimea på deltid och var samtidigt specialsakkunnig för viss tid inom läkemedelsområdet vid social- och hälsovårdsministeriet. Pelkonen har även tidigare erfarenhet bland annat som sakkunnig vid Läkemedelsverket och kvalitetssäkringsprovisor vid Finlands Röda kors. Pelkonen är provisor.

Överdirektören leder Fimea och svarar för att centrets resultatmål uppnås och för att centrets uppgifter sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatrikt sätt. Överdirektören följer utvecklingen inom centrets ansvarsområde och sörjer för den allmänna utvecklingen av centrets verksamhet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är ett centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Centret övervakar läkemedel, blod- och vävnadspreparat samt utvecklar läkemedelsområdet för att förbättra befolkningens hälsa.

Tjänsten som överdirektör för Fimea söktes av 9 personer.

Ytterligare information

Päivi Sillanaukee, kanslichef, tfn 02951 63356, [email protected]
Eija Pelkonen, tfn 050 511 17 56

Tillbaka till toppen