Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Färre nya coronavirusfall

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2021 10.00 | Publicerad på svenska 26.8.2021 kl. 10.27
Pressmeddelande 233/2021

Antalet nya coronavirusfall i Finland verkar ha börjat minska. Under förra veckan (vecka 33) rapporterades sammanlagt 4 334 nya fall, vilket är cirka 800 färre fall jämfört med föregående veckas 5 176 fall. Men antalet smittfall är fortfarande högt och smittan sprids fortsättningsvis särskilt bland de ungdomar och vuxna som inte är vaccinerade.

Under den senaste veckan minskade incidensen av covid-19-fall i nästan alla åldersgrupper jämfört med den föregående veckan. I åldersgruppen under 10 år ökade smittfallen däremot med 14 procent jämfört med den föregående veckan.  

Under de två senaste veckorna rapporterades det 172 nya smittfall per 100 000 invånare, det vill säga nästan lika många som under de två föregående veckorna (26.7–8.8.) då det rapporterades 175 fall per 100 000 invånare. Av alla konstaterade fall härstammade 6 procent från utlandet.  

Förra veckan togs över 155 000 tester i hela landet. Andelen positiva testresultat av alla tester var 2,8 procent, vilket är nästan 1 procentenhet mindre än under de föregående veckorna. 

Största delen av de patienter som behöver sjukhusvård är inte vaccinerade

Vad gäller belastningen inom den specialiserade sjukvården har läget varit stabilt under de senaste veckorna. Största delen av de patienter som behöver sjukhusvård är inte vaccinerade. I en del områden har det också rapporterats att primärvården är överbelastad. Detta beror både på den personalbrist som smittspårningen och vaccinationerna orsakat och på det tryck som orsakats av att vårdskulden ökat under epidemin.  

Enligt sjukvårdsdistriktens uppgifter vårdades den 25 augusti sammanlagt 99 coronapatienter på sjukhus. Av dem vårdades 21 på avdelningar inom primärvården, 56 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 22 på intensivvårdsavdelningar. Fram till den 25 augusti har det under hela epidemin rapporterats sammanlagt 1018 dödsfall med koppling till covid-19.

Nu har 47 procent av hela befolkningen fått båda vaccindoserna

I hela landet har cirka 71 procent av befolkningen fått den första vaccindosen, och 47 procent båda vaccindoserna. I åldersgruppen 12–15 år har redan cirka 44 procent fått den första vaccindosen. I alla åldersgrupper över 40 år har över 80 procent fått den första vaccindosen. Vaccinationstäckningen i åldersgrupperna 16–39 år är tills vidare mindre, nämligen 69–75 procent.  

Myndigheterna följer det epidemiologiska läget varje vecka. Lägesrapporten publiceras på torsdagar klockan 10.00.

Dagens uppföljningsrapport om epidemin samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Tillbaka till toppen