Hoppa till innehåll
Media

Euromed-ministermötet godkände slutsatserna om stärkandet av kvinnors ställning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2006 13.50
Pressmeddelande -

Ministrarna från EU:s medlemsländer och Medelhavsländerna sammanträdde till ett möte om stärkandet av kvinnors ställning i samhället den 14-15 november i Istanbul, Turkiet. Mötets ordförande var social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen. Mötet var det första Euromed-mötet som behandlade jämställdhetsfrågor.

Vid mötet godkändes gemensamma slutsatser om förbättrande och stärkande av kvinnors ställning. I slutsatserna ingår konkreta åtgärder för hur kvinnornas ställning skall förbättras. Slutsatserna betonar kvinnors politiska, kulturella, sociala och ekonomiska rättigheter med tanke på en hållbar utveckling.

Slutsatserna betonar även lika rättigheter för kvinnor och män. Kvinnornas möjligheter att delta i arbetslivet och det ekonomiska beslutsfattandet skall främjas och särskild vikt skall läggas vid flickors möjlighet till skolgång. Målet är att halvera analfabetismen före utgången av år 2010, jämfört med år 2000 (millenniummålet). I slutsatserna vill man också främja företagsamhet och ekonomisk aktivitet bland kvinnor.

Slutsatserna tar även ställning till människohandel och våld mot kvinnor. Länderna vill bekämpa våldet med alla medel. Offrens rättigheter skall skyddas samt människohandel och skadliga traditioner minskas.

Ytterligare information:
Specialmedarbetare Kimmo Norrmén, tfn 040 722 68 57
Direktör Tarja Heinilä-Hannikainen, tfn 050 537 87 06

Tillbaka till toppen