Hoppa till innehåll
Media

EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälsa och konsumentfrågor sammant...

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2006 8.00
Pressmeddelande -

Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälsa och konsumentfrågor sammanträder 30.11-1.12.2006 i Bryssel under ledning av arbetsminister Tarja Filatov, social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen och omsorgsminister Liisa Hyssälä.

Rådet behandlar gemenskapens folkhälsoprogram och har som mål att nå en politisk överenskommelse om programmet. Avsikten är att programmet skall träda i kraft vid ingången av år 2008. Rådet har som avsikt att anta slutsatser om vikten av att förstärka hälsoperspektivet inom alla politikområden. Dessutom förväntas rådet anta slutsatser om kommissionens strategi för att minska alkoholrelaterade skador.

Rådet diskuterar även förslaget om överföring av kompletterande pensionsrättigheter och kommissionens grönbok om arbetsrätt. På dagordningen står även slutsatser om människovärdigt arbete och slutsatser om män och jämställdhet. Avsikten är också att komma till en lösning beträffande det europeiska jämställdhetsinstitutets placeringsort. Institutet beräknas inleda sin verksamhet år 2007.

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Eero Lahtinen, SHM, tfn 09-160 740 32 (folkhälsoprogrammet, hälsa i all politik)
Regeringsrådet Liisa Heinonen, AM, tfn 010 604 80 17 (grönbok om arbetsrätt, människovärdigt arbete)
Regeringsrådet Ismo Tuominen, SHM, tfn 09-160 740 18 (alkohol)
Överinspektör Antti Närhinen, SHM, tfn 09-160 731 75 (jämställdhet)
Bitr.avdelningschef Carin Lindqvist-Virtanen, SHM, tfn 09-160 738 70 (pensioner)
Överinspektör Merja Huovinen, puh. 09-160 731 67, SHM, 050 364 78 16
Överinspektör Sanna Kuorikoski, SHM, tfn 09-160 742 02, 050 520 29 61

Tillbaka till toppen