Hoppa till innehåll
Media

EU:s ministrar för sysselsättning och socialpolitik diskuterar romska frågor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2011 5.27
Pressmeddelande -

EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor möts i Bryssel den 19 maj. Från Finland deltar i mötet social- och hälsovårdsminister Juha Rehula.

Vid rådets möte behandlas romska frågor. Kommissionen utfärdade i april ett meddelande om Europeiska unionens ramar för nationella strategier för romer. Avsikten är att rådet ska godkänna slutsatser med anknytning till meddelandet. 

Finland har varit aktivt när det gäller att främja romska frågor i EU, och anser det viktigt att godkänna slutsatserna. Slutsatserna motsvarar Finlands synvinklar och mål. Även om medlemsländerna har det primära ansvaret för sina egna medborgare, behövs även samarbete och åtgärder på EU-nivå för att förbättra den romska befolkningens ställning.

Om rådet godkänner slutsatserna ska medlemsländerna bereda en aktuell strategi för romer eller en åtgärdshelhet som beaktar romerna före utgången av år 2011. Finlands politiska program för romer och statsrådets principbeslut om riktlinjer för politiken avseende romer från år 2010 motsvarar väl kommissionens krav.

Finland stöder kommissionens förslag om att stärka rollen för EU-plattformen för integrering av romerna (Roma Inclusion Platform). Det är viktigt att medlemsländerna handlar aktivt för att eliminera diskriminering och rasism och främjar romernas integrering. Plattformen är engemensam mötesplats för medlemsländerna, EU:s organ och romska organisationer. Resultaten av plattformens arbete måste fås som stöd för beslutsfattandet på både nationell och unionsnivå.

Finland stöder kommissionens slutsats om en effektivare användning av existerande EU-fonder för behov hos socialt utestängda grupper, såsom den romska befolkningen. Det är viktigt att följa hur medlen anvisas samt utvärdera de konkreta resultaten av projekten.

Finland hoppas dessutom att de romska frågorna lyfts fram vid den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning och uppföljningen av EU2020-strategin.

Ytterligare information

Viveca Arrhenius, socialråd, SHM, tfn 050 5613833
Merja Huovinen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 050 364 7816



På vår webbplats

Statsrådets principbeslut om riktlinjer för politiken avseende romer (Rapporter 2010:16) 

Juha Rehula
Tillbaka till toppen