Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-rådet behandlade likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster

Social- och hälsovårdsministeriet
5.10.2004 7.00
Pressmeddelande -

EU:s råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor nådde politiskt samförstånd angående förslaget till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster.

I förslaget behandlas för första gången på EU-nivå jämställdhet mellan könen utanför arbetsmarknaden. Direktivet omfattar bland annat trafik- och transporttjänster, boende, banktjänster, finansiella tjänster samt privatförsäkringar.

Vid behandlingen av förslaget har den största frågan varit användningen av könsspecifika försäkringstekniska faktorer vid beräkningen av försäkringspremier och ersättningar. I den här frågan nådde man en kompromisslösning enligt vilken användningen av könsspecifika försäkringstekniska faktorer i fråga om privata försäkringar inte får leda till olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män. Skilda premier och ersättningar kan dock tillåtas om könet är den avgörande faktorn vid riskbedömningen och detta grundar sig på ändamålsenlig statistik. Medlemsländerna skall bedöma den sist nämnda situationen på nytt fem år efter direktivets ikraftträdande.

EU:s råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträdde måndagen den 4 oktober i Luxemburg.

Ytterligare information:
överinspektör Terhi Tulkki, tfn 09-160 731 75
överinspektör Harri Isokorpi, tfn 09-160 744 66 (försäkringar)

Tillbaka till toppen