Hoppa till innehåll
Media

EU övergår till elektroniskt informationsutbyte vid ansökan om sociala förmåner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2010 11.18
Pressmeddelande -

Utbytet av uppgifter vid ansökan om sociala förmåner inom Europeiska unionens område sker i framtiden elektroniskt.  Regeringen föreslår att Folkpensionsanstalten ska fungera som kontaktpunkt för informationsutbyte i Finland och att FPA också ska ansvara för att bygga upp och upprätthålla informationssystemet.

Syftet med en övergång till enhetliga informationssystem och elektroniska dokument är att effektivera utbytet av uppgifter mellan EU-medlemsstaterna.  På detta sätt kan man bättre trygga medborgarnas rätt till förmåner och tjänster inom EU:s område.  Samtidigt kommer handläggningen av ansökningar om förmåner bli snabbare.  Avsikten är att övergå till ett elektroniskt informationsutbyte under år 2012.

I regeringens proposition ingår också ett förslag till vilka uppgifter och befogenheter de nationella institutioner som ansvarar för sociala förmåner ska ha.

Därtill syftar propositionen till att ge kompletterande bestämmelser om tillämpningen och verkställigheten av EU:s reviderade lagstiftning om social trygghet i Finland.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget torsdagen den 25 mars, och avsikten är att republikens president överlämnar propositionen till riksdagen den 30 mars.

För mer information

Regeringsråd Marja-Terttu Mäkiranta, tfn  09 160 73877, [email protected]Tillbaka till toppen