Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ersättningen av kostnader för utkomstskyddet för arbetslösa mellan EU-länder fö

Social- och hälsovårdsministeriet
20.7.2012 8.36
Pressmeddelande -

Ersättningen av kostnader för arbetslöshetsförmåner mellan EU-länderna förändras. Förändringen gäller endast situationer där en person till exempel varit sysselsatt i Finland men samtidigt bott i Estland. Om personen blir arbetslös och fortfarande bor i Estland, ersätter Finland Estland för den arbetslöshetsförmån som Estland betalat för tre månader. Om personen har arbetat i Finland minst ett år under de föregående två åren, ska Finland ersätta kostnaderna för arbetslöshetsförmånen för fem månader.

Ersättningen av kostnader för utkomstskyddet för arbetslösa mellan EU-länder förändras

Målet är att fördela den ekonomiska börda som orsakas av arbetslöshet mellan anställningsstaten och bosättningsstaten. I Finland betalas och uppbärs ersättningarna av Folkpensionsanstalten.

Förändringen baserar sig på EU:s gällande förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen, som Finland måste iaktta. Republikens president stadfäste lagen fredagen den 20 juli. Lagen träder i kraft 1.8.2012.

Mer uppgifter

regeringssekreterare Sanna Pekkarinen, tfn 02951 63196, [email protected]
regeringssekreterare Pekka Paaermaa, tfn 0295 163194, [email protected] (fr.o.m. 23.7)

 Tillbaka till toppen