Hoppa till innehåll
Media

Ersättning av resekostnader fortsätter inom studerandehälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 13.41
Pressmeddelande

Ersättning av resekostnaderna för högskolestuderandes resor till studerandehälsovård förbättrar studerandenas möjligheter att använda sjukvårdstjänster inom studerandehälsovården i stället för till exempel kommunala hälsovårdstjänster.

Lagändringarna ska trygga universitets- och yrkeshögskolestuderandes tillgång till undersökning och vård också då undersöknings- och vårdplatsen är högskolestuderandes studerandehälsovård. Resekostnaderna för högskolestuderandes resor till studerandehälsovård i anslutning till behandlingen av en sjukdom ska även i fortsättningen ersättas från sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring.

Resor till vård som ordnas med servicesedel ersätts högst enligt kostnaderna för resor till närmaste undersöknings- och vårdenhet där den försäkrade kan få i sjukförsäkringslagen avsedd nödvändig undersökning och vård utan att hens hälsotillstånd riskeras. I Folkpensionsanstaltens ersättningspraxis bestäms närmaste vårdplats enligt nivåerna i den offentliga vården: för vård på primärvårdsnivå till den egna kommunens eller samkommunens huvudhälsocentral och för vård på specialsjukvårdsnivå till närmaste universitetssjukhus. 

Bestämmelserna om maximipriset och ersättningsgrunden för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen fortsätter att gälla till utgången av 2024. 

Till den del det gäller reseersättningar inom studerandehälsovården träder lagen i kraft den 1 januari 2021.

Mer information:

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare, tfn 0295 16 3224

Tillbaka till toppen