Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Enighet om familjeledigheterna

Social- och hälsovårdsministeriet
17.3.2006 15.45
Pressmeddelande 113/2006

Arbetsgruppen som har utrett kostnaderna för familjeledigheter har kommit överens om ett förslag till hur kostnaderna för familjeledigheter skall utjämnas. Arbetsgruppens mål var att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden genom att utjämna arbetsgivarnas kostnader för familjeledigheter och genom att uppmuntra papporna att i större utsträckning ta ut föräldraledighet.

Innehållet i överenskommelsen

- Moderskapspenningen höjs till 90 procent av lönen under de fösta 56 dagarna. Den föräldrapenning som betalas till pappor höjs till 80 procent av lönen under de första 50 dagarna.
- Den ersättningen som betalas till arbetsgivare för semesterlön under föräldraledigheterna höjs så att den täcker förutom lönerna även de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna.
- Förslaget om flexibel användning av familjeledigheter genomförs. Det här innebär att papporna mera flexibelt kan ta ut föräldraledighet samt även en förbättring i adoptivföräldrars möjlighet till föräldraledighet.
- En informationskampanj ordnas för att uppmuntra papporna att i större utsträckning ta ut föräldraledighet.

Förbättringen av förmånerna höjer utgifterna för sjukförsäkringen med cirka 60 miljoner euro per år. De ökade utgifterna finansieras huvudsakligen genom en höjning av försäkringsavgifterna för både löntagare och arbetsgivare.

Ytterligare information: statssekreterare Leila Kostiainen, tfn 0400 805 417

Tillbaka till toppen