Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En utvidgning av avbytarservicen för lantbruksföretagare utreds

Social- och hälsovårdsministeriet
11.4.2005 10.25
Pressmeddelande -

Möjligheterna till avbytarservice för nya företagargrupper som föder upp produktionsdjur skall utredas. De lantbruksföretagare som bedriver traditionell kreatursskötsel får avbytarservice på grund av semester samt vikariehjälp till exempel vid sjukdom. Ingen avgift tas ut vid semester men för vikariehjälp tas ut en avgift som anpassas till kundens betalningsförmåga. De företagare som bedriver kreatursskötsel kan också köpa avbytarhjälp till ett subventionerat pris för högst 120 timmar per år. Nettokostnaderna för lantbruksavbytarservicen finansieras av statens budgetmedel.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall på omsorgsminister Liisa Hyssäläs begäran utreda på vilket sätt avbytarservice kunde erbjudas också till exempel pälsdjursuppfödare och renskötare.

Ett projekt som gick ut på att ordna avbytarservice för pälsdjursuppfödare genomfördes åren 2003-2004 i Korsnäs och Maxmo. Deltagarna i projektet var mycket positivt inställda till den erhållna servicen och ser gärna att den fortsätter och utvidgas till att omfatta hela landet.

När det gäller renskötsel förefaller det att finnas behov av närmast vikariehjälp. Renskötselarbetena är säsongbetonade, men sjukdomsfall under den brådskande tiden kan medföra problem.

Avsikten är att utreda hurdant behovav avbytarservice dessa företagargrupper har, hur servicen kan ordnas i praktiken samt vilka kostnader en utvidgning av avbytarservicen för med sig.

Frågan togs upp i regeringens budgetmangling förra hösten. Utredningen uppskattas bli klar före utgången av juli.

Ytterligare information:
Regeringsrådet Riitta Kuusisto, tfn 09-160 74360

Tillbaka till toppen