Hoppa till innehåll
Media

En ung person har nytta av skräddarsydd hjälp och närvaron av en förtroende-vux

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2014 6.00
Pressmeddelande -

Utslagna ungdomar behöver en fungerande servicekedja och tjänster som erbjuds vid rätt tidpunkt för att rehabiliteras. Enligt social- och hälsovårdsminister Paula Risikko som talade vid presskonferensen om Ungdomsgaranti var en av de viktigaste utvecklingsobjekten under de kommande åren ungdomars rehabilitering genom vilken ungdomarnas möjlighet att få en fungerande vardag förbättras och man får ungdomar som hotar att bli utslagna tillbaka i skolan eller ut i arbetslivet. Behovet av rehabilitering är mångsidigt. Den dynamiska vårdmodellen som är en del av ungdomsgarantin som är under utveckling hjälper å sin sida att hitta bland FPA:s kunder ungdomarna som hotar att bli utslagna. "En personlig FPA-rådgivare tar hand om kontakterna till FPA och andra väsentliga aktörer tillsammans med den unga klienten och på så sätt strävar man att styra den unga personen till de rätta tjänsterna. FPA:s system för rehabiliteringskurser har dessutom förnyats genom att utarbeta egna tjänstelinjer för ungdomar och unga vuxna. För närvarande pågår flera rehabiliteringsprojekt som har som mål att främja rehabiliteringen av ungdomar som riskerar bli utslagna, förbättra arbetslivsfärdigheterna och etableringen i arbetslivet", sade minister Risikko. I början av året mildrades kriterierna för FPA:s yrkesinriktade rehabilitering.

"Genom lagen mildrades FPA:s krav för beviljande av yrkesinriktade rehabilitering så att vid uppskattningen av arbets- och studieförmåga tas numera även hänsyn till faktorerna inom personens sociala och övriga livssituation - dvs. den unga personens livssituation i sin helhet", konstaterade Risikko.

Tyngdpunkten för utvecklingen av samtjänsterEnligt omsorgsminister Susanna Huovinen som talade vid samma tillställning säkerställer integreringen av social- och hälsovården att tjänsterna som erbjuds den unga personen sker vid rätt tidpunkt och att servicekedjan fungerar. På så sätt gäller social- och hälsovårdens servicestrukturreform (den s.k. sote-reformen) även för Ungdomsgarantin.

"Gränsstängslen mellan förvaltningsområden måste rivas och överlappningen av tjänster minskas. En del av ungdomarna behöver endast lätt vägledning för att kunna söka sig till skolan eller ut i arbetslivet medan andra behöver långvarigt stöd och många tjänster", sade minister Huovinen.

En del av ungdomarna kan inte delta målinriktat i till exempel arbetsverkstadsverksamhet utan de behöver primärt social rehabilitering för att lära sig hantera vardagen. De skulle ha nytta av ett närstöd, gruppverksamhet med låg tröskel och konkret hjälp.

"Den nya socialvårdslagen som bereds för närvarande betonar kundnärhet samt stöd och hjälp vid rätt tidpunkt. Det väsentliga är smidig anvisning till tjänsterna. Många ungdomar behöver som stöd en förtroendevuxen som säkerställer helheten och funktionen hos tjänsterna, stödjer och hjälper. Utgångspunkten för socialvårdslagen är att säkerställa att den unga personen får stöd och nära handledning av sin egen ansvarsarbetare", berättade Huovinen.

Ytterligare information:minister Paula Risikkos specialmedarbetare Juuso Rönnholm, tfn 050 574 1504, [email protected]
minister Susanna Huovinens specialmedarbetare Laura Lindeberg, tfn 040 826 8292, [email protected]

På vår webbplats

Rehabilitering

På andra webbplats

Ungdomsgaranti

Paula Risikko Susanna Huovinen
Tillbaka till toppen