Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En revidering av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag utreds

Social- och hälsovårdsministeriet
4.10.2004 10.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har gett bankdirektör Matti Louekoski från Finlands Bank i uppdrag att utreda om det finns behov av att revidera lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Utredningens första skede avslutas den 31 maj 2005 då en mellanrapport ges.

Utredaren skall kartlägga hur en totalrevidering av lagen om aktiebolag och en ändring av lagen om försäkringsbolag till följd av detta inverkar på lagstiftningen om arbetspensionsförsäkringsbolag samt hur de eventuella ändringarna skall genomföras.

Utgångspunkten för utredningen är arbetspensionssystemets grundläggande uppgift och dess offentligrättsliga roll samt att de föreslagna ändringarna i tillämpliga delar även skall kunna genomföras i pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad verksamhet.

Utredningen görs i samarbete med arbetsgruppen som utreder en revidering av lagen om försäkringsbolag och arbetsmarknadsorganisationerna.

Tillbaka till toppen