Hoppa till innehåll
Media

En del av förvärvsinkomsterna lämnas obeaktade när utkomststöd beviljas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2005 12.05
Pressmeddelande -

Försöket med att lämna en del av förvärvsinkomsterna obeaktade när utkomststöd beviljas fortsätter. Av de förvärvsinkomster som en person eller familj som söker utkomststöd har lämnas 20 procent obeaktade. Fram till utgången av mars 2005 lämnas förvärvsinkomster upp till 100 euro per månad obeaktade. Under tiden 1.4.2005-31.12.2006 lämnas högst 150 euro per månaden obeaktade. Regeringen föreslog torsdagen den 27 januari att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Försöket med att lämna en del av förvärvsinkomsterna obeaktade när utkomststöd beviljas inleddes den 1 mars 2002. Innan den temporära ändringen beaktades understödstagarens förvärvsinkomster i allmänhet till deras fulla belopp. Om en understödstagare under en stödmånad fick till exempel 200 euro i förvärvsinkomst, fick han eller hon i stället 200 mindre i utkomststöd. Då förvärvsinkomsterna beaktas till sitt fulla belopp när stödet beviljas kan man anta att de mottagare av utkomststöd som står utanför arbetslivet inte lockas att ta emot ett tillfälligt arbete med liten lön, eftersom detta inte alls ökar deras disponibla inkomster.

Lagen träder i kraft den 1 april 2005. Bestämmelserna om att lämna en del av förvärvsinkomsterna obeaktade tillämpas temporärt till utgången av år 2006.

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Aune Turpeinen, tfn 09-160 744 38

Tillbaka till toppen