Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2018

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 16.45
Nyhet

Vissa underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd justeras kalenderårsvis från ingången av året i enlighet med stegringen i levnadskostnadsindexet (1951:10=100).

Levnadskostnadsindex steg med 0,57 procent från oktober 2016. Därmed höjs vissa underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd som anges i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna med 0,57 procent från och med 1.1.2018.

Justeringen gäller samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum då de fastställts.

Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 156,39 euro per kalendermånad från och med 1.1.2018. Fullt underhållsstöd är nu 155,50 euro per månad och därmed stiger stödet med 0,89 euro per månad.

För mer information

Underhållsstöd: Annika Juurikko, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet,
tfn 02951 63242, [email protected]
Underhållsbidrag: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50260,
[email protected]

Tillbaka till toppen