Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Godtagbara boendekostnader för pensionärer som får bostadsbidraghöjs

Social- och hälsovårdsministeriet
4.12.2014 13.54
Pressmeddelande
Maximibeloppen för boendekostnader (hyra eller ersättning) som beaktas i samband med bostadsbidrag för pensionstagare höjs från ingången av år 2015 motsvarande förändringen av boendekostnaderna med 3,2 procent.

Enligt statistik från Folkpensionsanstalten har hyran för pensionstagare som bor i hyreslägenhet stigit från september år 2013 till september 2014 med i genomsnitt 3,2 procent. Efter höjningen är maximibeloppet för boendekostnader i kommungrupp I 7 951 euro, i kommungrupp II 7 313 euro och i kommungrupp III 6 415 euro om året.

Med bostadsbidrag ersätts också sådana skötselkostnader för fastigheter som inte ingår i den boendes hyra eller ersättning. Dessa vatten-, uppvärmnings- och underhållskostnader för egnahemshus tas i beaktande med hjälp av underhållsnormer. Underhållsnormerna fastställs årligen på basis av genomsnittliga kostnader.

Uppvärmningsnormerna för pensionstagare som får bostadsbidrag hålls på nuvarande nivå också nästa år, på samma sätt som i det allmänna bostadsbidraget. Som uppvärmningskostnad godkänns också nästa år beroende på kommungrupp 1,27-1,55 euro i månaden per kvadratmeter.

De godtagbara vattenkostnaderna höjs med 1,35 euro så att de nästa år uppgår till 29,42 euro per person i månaden. Höjningen motsvarar ökningen av vattenkostnaderna jämfört med föregående år.

I fråga om egnahemshus höjs beloppet för underhållskostnader enligt förändringen i den allmänna kostnadsnivån med 1,1 procent, dvs. till 41,57 euro i månaden.

Statsrådet utfärdade i dag den 4 december en förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare från och med 1.1.2015.

Mer information

regeringssekreterare Pia Nissinen, tfn 0295 163186, [email protected]

Tillbaka till toppen