Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om investeringar i lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2017 13.15 | Publicerad på svenska 28.3.2017 kl. 13.16
Pressmeddelande 42/2017

De bestämmelser som begränsar placeringsverksamheten för pensionsstiftelser och försäkringskassor som bedriver frivillig pensionsförsäkringsverksamhet enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor ändras och upphävs.

Regeringen föreslog torsdagen den 23 mars att lagarna i fråga ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen. Lagarna träder i kraft den 1 april 2017.

Enligt reformen ska investeringar kunna göras på lika villkor i EES- och OECD-stater. I fråga om placeringar i fastigheter ska de kvantitativa begränsningarna i fråga om täckningen av bruttobeloppet av pensionsansvaret och ansvarsskulden upphävas. Placeringarna regleras i fortsättningen genom bestämmelser som gäller allmän omsorgsplikt, avkastningskrav och krav på säkerhet samt krav på spridning av placeringarna. Det förutspås att ändringarna ökar valmöjligheterna när man letar efter investeringsobjekt.

Reglerna ska anpassas till kraven i OECD:s normer för kapitalrörelser. I och med förändringen ska Finland inte behöva lägga till reservationer och förklaringar i OECD:s normer för kapitalrörelser när det gäller pensionsstiftelser och försäkringskassor som bedriver frivillig tilläggspensionsverksamhet.

En totalreform av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor bereds separat från de lagändringar som ska fastställas.

Ytterligare information:

Juha Jokinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163594, [email protected]


 

Tillbaka till toppen