Hoppa till innehåll
Media

Effektivare tillsyn över arbetarskyddet inom hälso- och sjukvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2005 9.14
Pressmeddelande -

Inom tillsynen över arbetarskyddet har de arbetarskyddsproblem som förekommer inom hälso- och sjukvården lyfts fram. Från olika håll har man krävt att arbetarskyddsmyndigheterna skall prioritera sin verksamhet på arbetsplatserna inom hälso- och sjukvården.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt ett projekt för att samordna tillsynen över arbetarskyddet inom hälso- och sjukvården. Projektet, som genomförs åren 2004-2007, samordnas av en grupp som består av företrädare för social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning och hälsoavdelning samt alla arbetarskyddsdistrikt.

Enligt de resultatmål som ställts upp skall arbetarskyddsdistrikten säkerställa att arbetsgivarna på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården skapar sådana verksamhetsmetoder som kan bidra till att avlägsna eller ge kontroll över problem med våldsamma klienter, trakasserier och osakligt bemötande, skadlig psykisk belastning som orsakas av arbetet samt lyft och flyttningar som skall göras för hand.

Arbetsplatsinspektionerna utförs åren 2005-2007. I slutet av år 2007 bedöms de åtgärder som vidtagits och de förändringar som genomförts.

Ytterligare information: överingenjör Harri Halme, tfn 09-160 724 16

Tillbaka till toppen