Hoppa till innehåll
Media

Doktor Pentti Arajärvi ny ordförande för Likalönsprogrammet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2008 10.00
Pressmeddelande -

Doktor Pentti Arajärvi blir ny ordförande för Likalönsprogrammets uppföljningsgrupp. Arajärvis föregångare som ordförande var politices magister Paavo Lipponen. Arajärvi är professor i social- och utbildningsrätt vid Joensuu universitet. Han har haft olika uppgifter inom statsförvaltningen och bland annat utrett ärenden som hänför sig till socialrätt. Arajärvi har många förtroendeuppgifter som har med barns ställning och mänskliga rättigheter att göra. Utnämningen av Arajärvi offentliggjordes vid ett likalönsseminarium i Helsingfors onsdagen den 26 november.

Temat för seminariet var arbetsmarknadernas avtalspolitik. Arbetsmarknadsledarna diskuterade om hur man kan minska löneklyftan mellan män och kvinnor med hjälp av avtalspolitik. I panelen deltog Lauri Ihalainen från FFC, Eeva-Liisa Inkeroinen från EK, Markku Jalonen från Kommunala arbetsmarknadsverket, Teuvo Metsäpelto från Statens arbetsmarknadsverk, Mikko Mäenpää från FTFC, Matti Viljanen från Akava och Risto Voipio från Kyrkans arbetsmarknadsverk. Minister Stefan Wallin som ansvarar för jämställdhetsfrågor representerade regeringen i panelen.

” I en försämrad ekonomisk situation anser regeringen att det är viktigt att koordineringen av arbetsmarknadsavtalen lyckas så att det inte uppstår en hård lönekonkurrens. Regeringen är beredd att stöda koordineringen så att vi uppnår målet om lika lön”, poängterade minister Wallin i sitt anförande.

Kommande avtalsrunda utmanande med tanke på utvecklingen av kvinnors och mäns löner

Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna har inom ramen för Likalönsprogrammet bundit sig vid att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor med minst fem procentenheter fram till år 2015. Avtalspolitiken i Finland är i ett brytningsskede och modellerna samt tyngdpunkterna för nästa avtalsperiod dryftas som bäst. Den kommande avtalsrundan kommer att vara utmanande med tanke på utvecklingen av männens och kvinnornas löner. De försämrade ekonomiska utsikterna är också påfrestande för avtalssystemet.

Arbetsmarknadsorganisationerna har tillsammans konstaterat att det inte finns förutsättningar för en centraliserad arbetsmarknadslösning. Organisationerna har meddelat att de vill främja ”en fördelaktig utveckling som gynnar ekonomin, sysselsättningen, konkurrenskraften och köpkraften”. Organisationerna har också lovat koordinera uppkomsten av arbetsmarknadslösningar. En koordinerad och decentraliserad avtalslösning är ett mellanting mellan en centraliserad lösning och förbundsavtal.

Då man oftare än förr kommer överens om löner på arbetsplatserna bör både arbetsgivarna och personalen utveckla sin förhandlingsförmåga. I fortsättningen ska Likalönsprogrammet lägga större vikt vid att främja den lokala förhandlingsverksamheten.

För mer information:
Projektkoordinator Outi Viitamaa-Tervonen, tfn (09) 160 73170, 050 545 0259
www.stm.fi > svenska > på gång > likalönsprogrammet

Tillbaka till toppen