Hoppa till innehåll
Media

Det nya alkoholprogrammet inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2004 7.00
Pressmeddelande -

Publikationen ”Alkoholprogrammet 2004-2007. Utgångspunkter för samarbetet 2004” är klar. Den är avsedd som ett redskap i arbetet för att förebygga alkoholens skadeverkningar. I och med publikationen startar ett nytt fyraårigt alkoholprogram. Syftet med programmet är att minska och förebygga alkoholens skadeverkningar.

Överdirektör Aino-Inkeri Hansson, ordförande för ledningsgruppen som berett programmet, överlämnade publikationen ”Alkoholprogrammet 2004-2007. Utgångspunkter för samarbetet 2004” till omsorgsminister Liisa Hyssälä tisdagen den 27 april i Helsingfors.

Syftet med alkoholprogrammet är att minska alkoholens skadliga inverkan på barnens och familjernas välbefinnande samt att minska riskbruket av alkohol och dess skadeverkningar. Vilka skadeverkningarna är beror både på dryckesvanorna och på den konsumerade mängden alkohol. Därför är det viktigt att försöka påverka båda dessa.

Alkoholprogammet genomförs under ledning av social- och hälsovårdsministeriet och i samarbete med statsförvaltningen, kommunerna, kyrkan, organisationerna och näringslivet. Samarbetet, som baserar sig på ett frivilligt partnerskap, beskrivs i publikationen. I publikationen beskrivs också riktlinjerna för verksamheten våren 2004 samt statsförvaltningens åtgärder under de närmaste åren. Publikationen är till hjälp vid uppgörande av verksamhetsplaner och för att inleda nya samarbetsförhållanden.

Ytterligare information:
Social- och hälsovårdsministeriet: överdirektör Aino-Inkeri Hansson, tfn (09) 160 737 60, programkoordinatör Marjatta Montonen, tfn 050 501 12 60.
Stakes: överdirektör Matti Heikkilä, tfn (09) 396 71, specialforskare Christoffer Tigerstedt, tfn (09) 396 722 91.
Folkhälsoinstitutet: professor Jouko Lönnqvist, tfn (09) 474 482 12, forskningsprofessor Kalervo Kiianmaa, tfn (09) 474 481 11.

Alkoholiohjelma 2004-2007. Yhteistyön lähtökohdat 2004. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:7 (ISBN 952-001517-5), 171 s. Publikationen säljs av Edita. Publikationen finns också på www.stm.fi och www.alkoholiohjelma.fi. Publikationen utkommer på svenska senare på våren.

Tillbaka till toppen