Hoppa till innehåll
Media

Den nya förordningen om begränsningar av förplägnadsrörelser träder i kraft den 19 april - begränsningarna skärps i de områden där epidemiläget är sämst

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2021 10.46
Pressmeddelande 100/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Ändringen av förordningen träder i kraft den 19 april kl. 00. 

Under tiden 29.3-18.4 ska öppnandet av de förplägnadsrörelser som varit stängda genomföras så att begränsningarna är striktare i de områden där epidemiläget är sämst. De regionala begränsningarna ändras varje vecka genom att ändra statsrådets förordning så att begränsningarna motsvarar epidemiläget.

Efter att de har trätt i kraft ser man över begränsningshelheten på nytt efter två veckor utifrån det nationella epidemiläget, särskilt de begränsningar som gäller terrasser, matrestauranger och de områden som befinner sig i accelerationsfasen. För att kunna lindra begränsningarna förutsätts det att epidemin fortsätter utvecklas i en positiv riktning.  

Begränsningarna av förplägnadsrörelser på Åland och i Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Savolax, Norra Karelen och Norra Österbotten från den 19 april 2021 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. Begränsningen av kundplatserna gäller inte landskapet Åland. 

Restaurangerna får servera alkohol till klockan 22.00 och hålla öppet för restaurangkunder klockan 05.00-23.00. 

I dessa restauranger ska kunderna dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är därmed förbjudet.

På uteserveringar ska varje kund ha en egen sittplats och avstånden ska hållas. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser och "dansförbudet" gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i Nyland, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Mellersta Finland och Österbotten från den 19 april.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får använda en tredjedel av kundplatserna inomhus. De får servera alkohol klockan 07.00-17.00 och hålla öppet för kunder klockan 05.00-18.00. Övriga restauranger får använda hälften av kundplatserna inomhus. De får servera alkohol klockan 07.00-17.00 och hålla öppet för restaurangkunder klockan 05.00-19.00. 

Även i dessa restauranger ska kunderna anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser inne i restaurangen. Till exempel karaoke och dans är därmed förbjudet.

På uteserveringar ska varje kund ha en egen sittplats och avstånden ska hållas. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser och "dansförbudet" gäller inte uteserveringar.

Undantag från begränsningar

De ovan nämnda begränsningarna gäller inte personalrestaurangverksamhet eller försäljning för avhämtning.

Begränsningarna av öppettiderna gäller inte fartyg eller luftfartyg i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands eller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:


Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] 

Tillbaka till toppen