Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den högspecialierad sjukvården centraliseras

Social- och hälsovårdsministeriet
16.9.2004 11.20
Pressmeddelande -

För att centralisera den högspecialiserade sjukvården ytterligare föreslår regeringen att till lagen om specialiserad sjukvård fogas en bestämmelse om centralisering av den högspecialiserade sjukvården. Samtidigt föreslås att närmare bestämmelser om de verksamhetsenheter inom den kommunala hälso- och sjukvården till vilka sådana undersökningar, åtgärder och sådan typ av vård som hör till den högspecialiserade sjukvården centraliseras kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 16 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Med högspecialiserad sjukvård avses sådan sjukvård, som är ändamålsenlig att koncentrera till universitetssjukhus, andra sjukhus på motsvarande nivå eller endast till vissa sådana. För närvarande finns det normer för vilka undersökningar och åtgärder samt vilken vård som hör till den högspecialiserade sjukvården samt för regional och riksomfattande centralisering av högspecialiserad sjukvård i social- och hälsovårdsministeriets anvisningar.

Styrningen av den högspecialiserade sjukvården som grundar sig på ministeriets anvisningar har delvis visat sig ha otillräcklig effekt.Särskilt inom kirurgin har åtgärder utförts till och med på ganska många och små enheter. Även mycket svåra brännskador har skötts på andra ställen än i en sådan vårdinstitution som anges i anvisningarna. Uppnående och upprätthållande av specialkunnade samt upprätthållande av en ändamålsenlig jourberedskap förutsätter att krävande åtgärder utförs i tillräckligt stor utsträckning och tillräckligt ofta. Genom en centralisering effektiveras också utnyttjandet av resurserna inom hälso- och sjukvården.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Päivi Salo, tfn 09-160 741 30

Tillbaka till toppen