Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den arbetslösa får rätt att förtjäna 300 euro per månad utan att förmånerna min

Social- och hälsovårdsministeriet
19.12.2013 12.10
Pressmeddelande -

Dessutom kan summan av lönen för arbete och den inkomstrelaterade dagpenningen vara högst lika stor som lönen före arbetslösheten. För närvarande kan summan vara högst 90 procent av den tidigare lönen.

En arbetslös som får jämkad arbetslöshetsdagpenning kan från början av nästa år förtjäna 300 euro i månaden utan att det minskar på hans eller hennes arbetslöshetsförmån. Om inkomsterna överstiger 300 euro dras 50 procent av inkomstens belopp från arbetslöshetsdagpenningen. Ändringen gäller både arbetsmarknadsstödet, grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen.

Villkoret för att få arbetslöshetsdagpenning är för närvarande för löntagare 34 veckor i arbete under de 28 månader som föregick arbetslösheten och för företagare 18 månader i arbete under de fyra år som föregick arbetslösheten. Arbetsvillkoret för löntagare förkortas till 26 veckor och för företagare till 15 månader. Självrisktiden, eller tiden då dagpenning inte betalas i början av arbetslöshetstiden, förkortas från sju till fem dagar.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas endast för 400 dagar i stället för nuvarande 500 dagar om personen varit under tre år i arbetslivet. Den inkomstrelaterade dagpenningen förkortas med 100 dagar också om den arbetssökande utan giltig orsak vägrar att delta i sysselsättningsfrämjande service under de första 250 dagarna som arbetslös.

För att göra systemet enklare frångår man omställningsskyddstillägget och omställningsskyddets förtjänstandel som har många specialvillkor. I stället för dem betalas en förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstandel till ett belopp som motsvarar det nuvarande omställningsskyddets förtjänstandel till alla för den tid som de deltar i sysselsättningsfrämjande service. Förhöjningsdel och förhöjd förtjänstandel betalas inte längre för de första 20 dagarna med arbetslöshetsdagpenning.

Äldre långtidsarbetslösa har för närvarande rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa om de har fyllt 60 år då maximitiden för det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa uppnås. Åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjs till 61 år för personer födda 1957 och senare.

Målet med ändringarna är att förenkla lagstiftningen och att öka arbetslöshetsförmånens sporrande effekt. Med ändringarna vill man speciellt sporra de arbetslösa att ta emot också kortvarigt arbete och deltidsarbete. Ändringarna baserar sig på regeringsprogrammet, på regeringens strukturreform samt på det avtal om arbetskarriärer som arbetsmarknadsorganisationerna ingick våren 2012.

Regeringen framställde ett stadfästande av lagarna gällande utkomstskydd för arbetslösa torsdagen den 19 december. Republikens president ämnar stadfästa lagarna på fredag, och de träder i kraft 1.1.2014.

Ytterligare informationregeringsråd Esko Salo, tfn 0295 163422, [email protected]


 

Tillbaka till toppen