Hoppa till innehåll
Media

Den 6 juni 2022 ska kommittén för social trygghet diskutera riktlinjerna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa, utkomststödet och komplexiteten i den sociala tryggheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2022 14.05 | Publicerad på svenska 1.6.2022 kl. 15.11
Nyhet
dekorativ bild

Måndagen den 6 juni sammanträder kommittén sista gången före sommarpausen. Vid mötet ska man behandla ordförandenas förslag om riktlinjerna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa, utkomststödet och komplexiteten i den sociala tryggheten.

Förslagen har utarbetats utifrån de ståndpunkter och bakgrundsberedningar som kommittén godkänt. 

Ytterligare information

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228, [email protected]
 Heli Backman, avdelningschef, andra vice ordförande för kommittén, tfn 0295 163 668
Liisa Siika-aho, direktör, tredje vice ordförande för kommittén för social trygghet, tfn 0295 163 085
Anna Työrinoja, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 615

 Med undantag av Pasi Moisio har e-postadresserna formen [email protected]

Tillbaka till toppen