Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för äldre- och pensionsärenden 2004-2007

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2004 11.00
Pressmeddelande -

Statsrådet har den 11 mars tillsatt delegationen för äldre- och pensionsärenden för perioden 15.3.2004-14.3.2007. Delegationen tillsattes nu för andra gången.

Delegationens ordförande är vice häradshövding Pekka Tuomisto och vice ordförande regeringsrådet Pekka Järvinen.

Delegationen har till uppgift att vara en förbindelselänk mellan olika aktörer som påverkar äldre- och pensionsärenden samt främja spridningen och användningen av information i samhället om äldres och pensionärers levnadsförhållanden, rättigheter och erfarenheter. Delegationen skall följa och bedöma den framtida utvecklingen i fråga om utkomstskyddet, servicen och övriga levnadsförhållanden för äldre personer och pensionärer samt ta initiativ i dessa ärenden. Delegationen följer även den diskussion om äldre och pensionärer som förs i Europeiska unionen samt forskningen och utvecklingen när det gäller åldrandet och äldres och pensionärers levnadsförhållanden samt äldre- och pensionärsärendena på lokal nivå. Den ger på begäran utlåtanden i frågor som hör till delegationens uppgifter. Delegationen finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information: regeringssekreterare Juha Rossi,tfn (09) 160 738 66

Tillbaka till toppen