Hoppa till innehåll
Media

Definitionen av närkontakt stryks i lagen om smittsamma sjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 13.30
Pressmeddelande 287

Regeringen föreslår att den temporära ändringen av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar ska stadfästas. Paragrafen gäller förutsättningarna för användning av lokaler avsedda för kunder och deltagare, och syftet med den är att förhindra spridning av coronavirusepidemin. I paragrafen stryker man de exakta kraven i definitionen av närkontakt samt det incidenstal som är ett kriterium för tillämpningen.

Lagändringen ändrar inte myndigheternas rätt och skyldighet att fatta beslut för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin, om situationen kräver det. Det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar eller regionförvaltningsverket kan fatta beslut om förutsättningarna för användningen av lokaler i det egna området, om det konstateras sådana sjukdomskluster inom kommunens eller sjukvårdsdistriktets område vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som enligt en sakkunnigbedömning medför en betydande risk för spridning av nya smittor inom området.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 8 oktober 2021 och att lagen ska träda i kraft den 11 oktober 2021.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected]
Maija Neva, jurist, [email protected]
 

Tillbaka till toppen