Hoppa till innehåll
Media

De regionala diskussionsmötena om det handikappolitiska programmet fortsätter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2010 7.02
Pressmeddelande -

Det handikappolitiska programmet (Vampo) drar upp riktlinjerna för de framtida handikappolitiska åtgärderna för att trygga en rättvis ställning för handikappade. Som en del av beredningsarbetet arrangeras diskussionsmöten runt om i Finland. De första regionala diskussionsmötena ordnades under hösten och fortsätter nu. Först i tur står Sydvästra Finlands region.

"Under ekonomiskt svåra tider är de olika förvaltningsområdena försiktiga med att åta sig funktioner som förorsakar kostnader. Trots detta har man i det handikappolitiska programmet modigt lyft upp många utvecklings- och reformbehov gällande handikappärenden", konstaterade omsorgsminister Paula Risikko vid det regionala diskussionsmötet i Åbo måndagen den 25 januari 2010.

"Nu granskar vi tjänster och verksamheter som är viktiga för handikappade personer ur ett helhetsperspektiv. Saker utesluts inte på grund av att de skulle svåra att förverkliga", sade minister Risikko.

Jämlikhet och delaktighet med gemensam beredning

Det handikappolitiska programmet skapar en stark grund för mänskliga rättigheter, icke-diskriminering, jämlikhet och delaktighet. Vampo strävar efter ett samhälle som lämpar sig även för handikappade personer. Representanter från statens olika förvaltningsområden, Riksomfattande handikapprådet, organisationer som hör till Handikappforumet, Finlands Kommunförbund, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har deltagit i programmets beredningsarbete.

Programmet drar upp riktlinjerna för de centrala utvecklingsåtgärderna inom den finländska handikappolitiken inom de olika förvaltningsområdena och erbjuder ett koordineringsverktyg för att förverkliga en systematiskt, riksomfattande handikappolitik. Vampo främjar också verkställandet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Minister Risikko deltar i de regionala diskussionsmötena. "Diskussionsmötena för fram enskilda människors åsikter i beredningsarbetet", sade hon i Åbo.

Förra hösten ordnades tillställningar på fyra olika orter. Efter tillställningen i Åbo ordnas ett diskussionsmöte i Seinäjoki den 22 februari 2010. Avsikten är att det handikappolitiska programmet ska bli klart våren 2010.

För mer information

konsultativ tjänsteman Aini Kimpimäki, tfn (09) 160 74133
överinspektör Sari Loijas, tfn (09) 160 74313
specialmedarbetare Anna Manner-Raappana, tfn (09) 160 74157På vår webbplats

Ledningsgruppen för att bereda det handikappolitiska programmet

Tillbaka till toppen