Hoppa till innehåll
Media

De nya klientavgifterna inom social- och hälsovården träder i kraft den 1 janua

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2014 10.24
Pressmeddelande -

Statsrådet utfärdade den 23 oktober en förordning om ändring av klientavgifterna inom social- och hälsovården. De nya avgifterna träder i kraft den 1 januari 2015. Genom förordningen höjs maximibeloppet för vissa jämnstora klientavgifter med 9,4 procent. Avgifter som inte omfattas av avgiftstaket inom hälsovården höjs inte. Det här gäller ändå inte avgifterna för utlåtanden och bötesavgifter.

Bakgrunden till ändringsförordningen är regeringens beslut om planen för de offentliga finanserna för 2015-2018. Enligt den sänks statsandelen i kommunernas basservice med 40 miljoner euro i början av 2015. Maximibeloppet för klientavgifterna höjs så att de motsvarar denna minskning. Kommunerna bestämmer själva om de tar ut maximibeloppet för klientavgifterna.

Höjningar av vissa jämnstora klientavgifter

Maximibeloppet för den årsavgift som tas ut för läkartjänster inom hälsovårdscentralens öppna sjukvård stiger från 29,30 euro till 32,10 euro. Alternativt kan den som upprätthåller hälsovårdscentralen besluta att ta ut en besöksavgift för de tre första besöken på hälsovårdscentralen per kalenderår, varvid besöksavgiften är 16,10 euro.

Om hälsovårdscentraler har beslutat att ta ut en årsavgift och den person som utnyttjar servicen inte betalar den, kan man av honom eller henne ta ut en besöksavgift på högst 16,10 euro oberoende av antalet besök. På kvällar, nätter och veckoslut kan man, oberoende av antalet besök, ta ut en besöksavgift på 22,10 euro.

Maximibeloppet av sjukhusets poliklinikavgift stiger från 29,30 euro till 32,10 euro per besök. För ett dagkirurgiskt ingrepp kan en avgift på högst 105,50 euro (tidigare 96,40 euro) tas ut. I fråga om vård som ges under många tillfällen tar man ut 8,80 euro per vårdtillfälle. Avgiften kan tas ut för 45 vårdtillfällen per kalenderår.

Den så kallade bötesavgiften för service som inte använts eller annullerats är 39,60 euro.

Maximibeloppet för den avgift som tas ut för ett intyg eller utlåtande av en läkare eller tandläkare stiger från 36,20 euro till 39,60 euro. För det läkarintyg som behövs för att få körrätt eller för att få behålla körrätten i enlighet med vägtrafiklagen kan högst 47,70 euro tas ut (tidigare 43,60 euro).

Av personer som är i kortvarig institutionsvård kan en avgift på högst 17,60 euro (tidigare 16,10 euro) per vårddag tas ut för vård och uppehälle vid en psykiatrisk verksamhetsenhet och för annan kortvarig institutionsvård högst 38,10 euro (tidigare 34,80 euro) per vårddag. För rehabiliteringsvård som ges i form av institutionsvård eller för rehabiliteringsvård i form av specialomsorg för utvecklingsstörda för handikappade personer kan en avgift på högst 13,20 euro per vårddag (tidigare 12,10 euro) tas ut.

Avgifterna för undersökning och vård av mun och tänder, besöksavgifterna för tillfällig hemsjukvård och barnskyddets avgifter ändras inte.

Ytterligare information

regeringssekreterare Johanna Huovinen, tfn 02951 63433

Pressmeddelandet har preciserats den 6.11. 2014 kl. 9.30. Avgifter som inte omfattas av avgiftstaket inom hälsovården höjs inte. Det här gäller ändå inte avgifterna för utlåtanden och bötesavgifter.


Bilagor

Tillbaka till toppen