Hoppa till innehåll
Media

Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2004 8.03
Pressmeddelande -

Vid uträkning av dagpenningens storlek avdras från personens totala arbetsinkomster vissa arbetstagaravgifter (arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie) som personen har betalat. Regeringen föreslår att avdraget är 5,1 procent år 2005. Avdraget är 4,85 procent år 2004. En särskild lag ges årligen om avdragets storlek. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen tisdagen den 14 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen samma dag.

Syftet med dagpenningen är att trygga en skälig försörjning i situationer där personen på grund av sjukdom, olycksfall, arbetslöshet eller någon annan orsak inte har möjlighet till normal förvärvsinkomst.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2005. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2005 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Marjaana Maisonsalo, tfn 09-160 731 74

Tillbaka till toppen